Søndag 21 august var der fest i kirken.
Innsettelse av Pastor Monica Zeiffert v/ General sekretær i Den Norske Baptistsamfunn Terje Aadne.
Pastor Kjell Holtet som har vært menighetens Pastor frem til nå hadde barnevelsignelsen til Josef, sønn av Bishnu og Viorica.
Lovsang m/ Claudio og Terese.
Sang av Petra.
Mange var det som besøkte oss denne søndag.
Mange var det som delte med oss noen takkeord til både Kjell og Monica.
Godt å kjenne felleskap og Guds nærhet blant oss. 🙂

Her noen bilder fra innsettelses festen i Baptistkirken.