Ansatte og ledelse

Per Ove Johansen

Viseforstander/menighetsrådsleder

Mob. 413 41 542

Alexis Akhmedov

Vaktmester

Mob. 998 62 431

Menighetsrådsmedlemer

Monica Zeiffert
Per Ove Johansen
Reidar Bjørndal
Tanya Akhmedov
Thomas Rock
Kristine Eikland