Vil du gi en gave til Baptistkirken

Konto nummer: 3050 21 30605

Ønsker du å være fast giver kan du få skattefradrag for 27 % av gavebeløpet, begrenset opp til kr 25.000,- pr år.

For skattefrie gaver benyttes konto: 3000 16 63409

For å få godkjent fradraget, må menigheten opplyse givers navn, adresse og personnummer til skattemyndighetene. Denne informasjonen er konfidensielle og kan ikke brukes i andre sammenhenger.

Registrering av fast giver ( m/skattefradrag) administreres av Odd Roar Zeiffert på mobil 473 34 468.