• Bibelen er Guds inspirerte og levende ord, som åpenbarer Guds vilje og rettesnor for tro, liv og lære.
  • Evangeliet er Guds tilbud om frelse og evig liv til hvert enkelt menneske, og at mennesket har fått sin frie vilje til å forkaste eller ta imot dette tilbudet.
  • Evangeliets hensikt er at mennesket skal komme til tro på Jesus Kristus og ta imot ham som sin Frelser og Herre.
  • Naturlig og riktig at et menneske lar seg døpe etter at det har vendt om og tatt imot troen på Jesus Kristus. Troendes dåp kaller vi det. Dåpen skjer ved full neddykking.
  • Den som tror og blir døpt, opptas som medlem i en lokal menighet, der hun eller han i trofasthet kan fungere med de gaver og muligheter som Gud gir. Hver enkelt må fritt kunne velge hvilken menighet hun/han vil tilhøre.
  • Den Hellige Ånd bor i alle som tror på Jesus Kristus, og at Han gir kraft, glede og kjærlighet til å leve kristenlivet etter Guds ord.
  • Tankefrihet, ytringsfrihet og religionsfrihet er menneskerettigheter som ikke må krenkes.
  • Kirken skal være adskilt fra staten.