Alle barn er velkomne til søndagsskole. Menigheten har barn og barnefamilier som det viktigste satsningsområdet fremover, og vil gi barna det beste de kan få!

En søndag i måneden så er det felles familiegudstjeneste og de resterende søndagene vil det være søndagsskole med andakt for barn.

Gudstjenestene er søndager klokken 11, og vi starter sammen med de voksne.